Checklistor
Innan du börjar
Läs igenom handledningen
Handledningen ger dig svar på de flesta frågor kring hur applikationen används. Är det något som fortfarande är oklart efter att du läst handledningen så använd supportfunktionen.
Se till att det finns ett giltigt avtal
För att kunna använda applikationen så måste din organisation ha ett avtal vilket tecknas av firmatecknare med BRG Consulting AB (556723-8190) och ger er då möjlighet att gratis använda BRG Show. Avtalet nytecknas varje år. Använd supportfunktionen om du vill teckna eller förlänga ett avtal.
Se till att alla som behöver har ett användarid
Alla som ska använda applikationen, t ex utställningsansvarig, kassör, ringsekreterare, måste ha ett användarid. Behöver du ett nytt användarid använd funktionen "Begäran om nytt användarid". Notera att du måste vara inloggad för att kunna använda denna funktion.
Innan anmälan öppnas
Skapa en ny utställning
Använd funktionen "Skapa utställning. För att kunna skapa en ny utställning behöver du veta vem som är arrangör, vilken mall som ska användas, var och när utställning ska äga rum samt vem som ska döma. Allt detta går att ändra innan du öppnat utställningen men om du väljer fel mall så kan det bli ett ganska omfattande arbete.
Kontrollera och ändra/komplettera klasserna
Klasserna ärvs från mallen du använde när du skapade utställningen. Detta innebär att du normalt inte ska behöva ändra något här mer än möjligen anmälningsavgifterna. Men du kan, om nödvändigt, lägga till, ändra eller ta bort klasser så länge du inte öppnat utställningen.
Kontrollera och ändra/komplettera grupperna
Grupperna ärvs från mallen du använde när du skapade utställningen. Detta innebär att du normalt inte ska behöva ändra något här. Men du kan, om nödvändigt, lägga till, ändra eller ta bort grupper så länge du inte öppnat utställningen.
Kontrollera och ändra/komplettera ringarna
Ringarna ärvs från mallen du använde när du skapade utställningen. Detta innebär att du normalt inte ska behöva ändra så mycket här mer än möjligen lägga till/ta bort en eller flera ringar och/eller ändra vilken ring som är "Standard".Som standard sätts lämpligen den ring som kan antas få flest anmälningar. Ska digitala kritiker användas bör du även ladda upp domarens signatur.
Kontrollera och ändra/komplettera titlar och placeringar
Titlar och placeringar ärvs från mallen du använde när du skapade utställningen. Du kommer behöva ändra de olika vandringsprisen men övriga placeringar och titlar bör kunna vara intakta. Du kan, om nödvändigt, lägga till, ändra eller ta bort titlar och placeringar så länge du inte öppnat utställningen. OBS! Ta bort de rubriker och titlar som inte ska användas.
Öppna för anmälan
Öppna utställningen
När du noga kontrollerat att allt är rätt så byter du status till "Öppen" i bilden "Utställning". Det blir då möjligt att anmäla till utställningen under förutsättning att det är mellan "Öppningsdatum" och "Sista anmälningsdatum".
OBS! Efter att ha öppnat kan du inte uppdatera namnet, några datum eller tillvalen.
Sprid länken till anmälningsformuläret
För att deltagarna ska kunna anmäla så behöver de naturligtvis hitta anmälningsformuläret. Du hittar länken på botten av bilden "Utställning".
TIPS! För att få en adress som är lättare att minnas kan du använda en s.k. URL-förkortare för att förenkla länken, t ex TinyURL eller Bitly. Länken kan då bli något i stil med "tiny.one/boxersm2021" istället för "https://brgshow.eu/app/entryForm.php?uuid=adf788d1-3a51-46bf-8099-a60d90f4616f"
Under anmälningsperioden
Kontrollera inkomna anmälningar
Varje anmälan som kommer in måste kontrolleras så att all information ser korrekt ut, allt är rätt stavat etc. När detta är kontrollerat byter du status till "Godkänd" genom att trycka på knappen "Godkänn".
Om det visas en röd triangel [] innebär detta att hundinformationen kanske inte stämmer med den data som finns registrerad hos SKK, använd "Kontrollera mot SKK" för att se vad som skiljer.
Registrera betalningar
Det är lämpligt att registrera betalningar löpande så att arbetet med detta inte blir kvar till slutet. Du kan inte registrera en betalning på en anmälan med status ”Ny”.
OBS! Notera att funktionen för betalningsregistrering är enbart ett hjälpmedel. Applikationen inte kräver att betalningar registreras utan det går att skapa katalog, registrera resultat etc ändå.
Kontrollera i "Sammanställning"
Du får en snabb uppfattning om hur många hundar som finns anmälda till varje klass, hur betalningsstatus är etc genom bilden "Sammanställning". Där visas även om någon deltagare gjort några tillval eller skrivit någon kommentar.
Efter anmälningsperioden
Skapa grupper
När alla anmälningar kommit in så är det dags att skapa innehåll i grupperna. Applikationen kan ge ett förslag på grupper vilket inte nödvändigtvis blir helt korrekt. Har anmälaren t ex skrivit fel regnr på föräldradjuren eller fel kennelnamn kan det bli fel och därför måste förslaget granskas manuellt. Efter att du granskat förslagen ska varje grupp godkännas. Gruppen får då sitt katalognummer tilldelat.
Kontrollera medlemsskap
För att utföra kontrollera medlemsskap klistrar du in medlemsdata i textboxen, väljer om du vill kontrollera medlemsnummer, giltighetsdatum och/eller namn. Uppladdad data ska innehålla exakt tre kolumner; medlemsnummer, namn och giltighetsdatum separerade med tab-tecken och med en post på varje rad. Enklaste sättet att skapa detta är att ha data i ett Excel-ark och sedan kopiera det. Observera att inga uppdateringar av anmälningarna sker samt att medlemsregistret inte lagras på servern.
OBS! Notera att funktionen för medlemskontrol är enbart ett hjälpmedel. Applikationen inte kräver att det sker någon medlemskontroll utan det går att skapa katalog, registrera resultat etc ändå.
Skapa katalog
Funktionen skapar en katalog baserat på inkomna anmälningar. Du kan inte skapa en katalog innan datum för sista anmälning har passerats. Innan du skapar katalogen ska du naturligtvis gått igenom och kontrollerat/korrigerat alla anmälningar och grupper. Notera att applikationen inte tar hänsyn till om anmälningsavgiften har betalts eller ej.
OBS! När du skapar en katalog kommer eventuell befintlig katalog tas bort!
Ladda upp PM, logotyper etc
Du kan ladda upp ett PM vilket utställarna sedan kan nå via "Visa anmälan". Filen ska vara i PDF-format och maximal filstorlek är 10Mb.
Ska digitala kritiker användas kan du även ladda upp sponsorlogotyper eller liknande som visas på undre halvan av det utskrivna dokumentet/PDF-filen. När digitala kritiker används är det även lämpligt att ladda upp domarens signatur. Bägge filerna ska vara i JPEG-format.
Exportera katalog
När alla förberedelser är klara kan du exportera katalogen. Du kan exportera i Word-format och Excel-format. Väljer du Word-format så skapas en katalog som med ytterst måttlig handpåläggning är färdig för tryck. Välj Excel-format om du vill göra den tryckta katalogen för hand eller med något annat verktyg.
Under utställningen
Checka in
Som ett hjälpmedel finns en funktion för att "Checka in". En fördel med detta förfarande är att ringsekreterarna kan se om hunden är på plats. Det är dock inget krav att checka in, det går att registrera resultat, skriva kritiker etc. ändå. Har anmälaren gjort något tillval visas detta vid incheckningen. När du gjort detta visas vilket katalognummer hunden har. Är anmälningsavgiften inte registrerad som betald blir dialogrutan röd för att uppmärksamma men det går fortfarande att genomföra incheckningen.
Registrera Kvalitetsbetyg och Kritiktexter
Du registrerar hundens kvalitetsbetyg och eventuella placering i konkurrensklass genom att trycka på knappen med betyget/placeringen. Det går även även att registrera kritiktexterna digitalt. Resultaten i katalogen uppdateras omedelbart och visas direkt i översikten och i resultatlistan.
Registrera Placeringar, Titlar, Vandringspriser och Övriga utmärkelser
Det finns fyra olika översiktsbilder där placeringar (Bästa Hane/Tik, BIR/BIM etc) etc , titlar (Cert, SEUCH etc), eventuella vandringspris och övriga utmärkelser uppdateras. Resultaten i katalogen uppdateras omedelbart och visas direkt i översikten och i resultatlistan.
Efter utställningen
Kontrollera resultaten
När alla resultat är inrapporterade är det lämpligt att stämma av så att inte inte blivit några felaktigheter. Du kan använda funktionen "Snabbkontroll" för att få en översikt av vad som är kvar att göra.
Ladda upp vinnarbild
Överst på resultatlistan finns plats för en vinnarbild. Du laddar upp en sådan med funktionen "Ladda upp vinnarbild". Bilden skall vara i liggande JPEG-format och bör vara 1200-2400 px bred och ca 800-1600 px hög.
Sprid länken till resultatlistan
Resultatlistan byggs upp efterhand resultaten rapporteras in. När alla resultat är klara kan du skapa en PDF och publicera/sprida eller publicera/sprida länken till resultatlistan.
TIPS! För att få en adress som är lättare att minnas kan du använda en s.k. URL-förkortare för att förenkla länken, t ex TinyURL eller Bitly.
Stäng utställningen
När alla resultat är inrapporterade och du kontrollerat allt kan du stänga utställningen genom att byta status till "Stängd". Det går då inte att göra några uppdateringar och inga resultat kan rapporteras in. En utställning blir automatiskt "Avslutad" dagen efter utställningsdatum och "Stängd" två veckor efter utställningsdatum.