Sekretess och integritetspolicy
Introduktion
Din integritet är väldigt viktig för oss, och vi hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår webbplats för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår webbplats.
Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:
Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part, utöver uppdragsgivaren, för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.
Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kan utlämna din personliga information:
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.
Internationell dataöverföring
Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, T ex: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.
Bevarande av personlig information
Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter: I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
Din personliga informations säkerhet
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).
Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post.
Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.
Tredje parts webbplatser
Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.
Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
Kakor
Vår webbplats använder kakor (s.k. Cookies). En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara "ständiga kakor" eller "sessionskakor": en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår webbplats.
De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många webbplatsers användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda funktionerna på vår webbplats.
Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många webbplatsers användbarhet.